HHkonstrut s.r.o.

H+H konstrukt s.r.o.

H+H stredisko 02

SKLÁDKA - RECYKLÁCIA - PREDAJ KAMENIVA

zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením

DEMOLÁCIE - ODVOZ - RECYKLÁCIA STAVEBNEJ SUTE - SKLÁDKOVANIE

DEMOLAČNÉ PRÁCE

Búranie starých budov, rozbíjanie základov, chodníkov a ciest.

VÝKOPOVÉ PRÁCE

  • základy na domy, ploty, garáže, výkopy bazénov
  • drenážne jamy, prípojky na vou, elektriku, plyn
  • príprava pre studne, šachty, žumpy a čističky

ODVOZ STAVEBNEJ SUTE

Búracie práce tvoria stavebný odpad ako betón, tehly, obkladačky, dlaždu a veľa iného. Naša firma zaabezpečí odvoz a následnú recykláciu týchto materiálov.

RECYKLÁCIA STAVEBNEJ SUTE

Búracie práce či demolácie budov vytvárajú obrovské množstvo stavebného odpadu. Tento následnou recykláciou, môže byť znovu využitý ako stavebný materiál.

Povolenia k prevádzkovaniu zberu odpadov

PREVÁDZKA 02

RECYKLÁCIA STAVEVNÉHO ODPADU
H+H STREDISKO 02

SKLÁDKA

Neváhajte vyžiadať cenovú ponuku.

GALÉRIA PRÁC