HHkonstrut s.r.o.

H+H konstrukt s.r.o.

H+H stredisko 02

RECYKLÁCIA

zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením

DEMOLÁCIE - ODVOZ - RECYKLÁCIA STAVEBNEJ SUTE - SKLÁDKOVANIE

DEMOLAČNÉ PRÁCE

Búranie starých budov, rozbíjanie základov, chodníkov a ciest.

VÝKOPOVÉ PRÁCE

  • základy na domy, ploty, garáže, výkopy bazénov
  • drenážne jamy, prípojky na vou, elektriku, plyn
  • príprava pre studne, šachty, žumpy a čističky

ODVOZ STAVEBNEJ SUTE

Búracie práce tvoria stavebný odpad ako betón, tehly, obkladačky, dlaždu a veľa iného. Naša firma zaabezpečí odvoz a následnú recykláciu týchto materiálov.

RECYKLÁCIA STAVEBNEJ SUTE

Búracie práce či demolácie budov vytvárajú obrovské množstvo stavebného odpadu. Tento následnou recykláciou, môže byť znovu využitý ako stavebný materiál.

PREVÁDZKA 02

RECYKLÁCIA STAVEVNÉHO ODPADU
H+H STREDISKO 02

SKLÁDKA

Neváhajte vyžiadať cenovú ponuku.

GALÉRIA PRÁC